SCOUT GO ! Tego jeszcze nie było ! Program SCOUT GO ! Zadba o Ciebie kompleksowo.  Przygotowaliśmy specjalną ofertę łączącą zajęcia sportowe z trenerem, który ułoży dla Ciebie plan treningowy i zadba o prawidłową technikę podczas ćwiczeń , dostaniesz plan dietetyczny w oparciu o zdrowe nawyki żywieniowe a także NOWOŚĆ opieka coacha, z którym przejdziesz przemianę wewnętrzną – poczujesz przypływ energii i motywacji a przede wszystkim zobaczysz ile rzeczy zależy od Twojego nastawienia i dowiesz się jak osiągnąć swój CEL. GWARANTUJEMY , że jeśli będziesz słuchał/ła Naszych wskazówek ODNIESIESZ SUKCES ! Regulamin:
 • 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE :  
 1. Program "SCOUT GO” to 12 tygodni wspólnej pracy i motywacji.
Pakiet obejmuje :
 • Trening z trenerem (w grupie max10 osobowej) 3 razy w tygodniu
 • Coaching fitnessowo-motywacyjny
- 6 sesji grupowych  ( w grupie 10 osobowej)  w ciągu 3 miesięcy
 • Warsztaty dietetyka sportowa - porady żywieniowe
- 3 spotkania (1 raz w miesiącu w grupie max 8 osobowej) DODATKOWO :
 • Karnet GOLD OPEN : Nieograniczona ilość wejść na siłownię / cross fitness / fight club /fitness w trakcie trwania programu.
 • Pakiet startowy : Ręcznik Scout
 • Trzy spotkania integracyjno-rozrywkowe, podczas których nauczysz się nowej dyscypliny sportu oraz sportowej współpracy i rywalizacji.
(nauka na ścianie wspinaczkowej / squash podstawy z instruktorem / turniej w kręgle z poczęstunkiem )
 • Za dodatkową aktywność na zajęciach grupowych uczestnik dostaje upominek od Scout Team (bidon)
 
 1. Uczestnikami programu SCOUT GO mogą być osoby pełnoletnie.
 2. Wszystkie osoby, które biorą udział zobowiązane są do korzystania z usług SCOUT SPORT min.trzy razy w tygodniu przez okres trwania programu SCOUT GO
 3. W przypadku niemożliwości pojawienia się na treningu/ spotkaniu z coachem wówczas uczestnik otrzyma mailowo wskazówki od trenera do wykonania treningu w domu.
 4. W przypadkach losowych / choroby karnet zostaje zawieszony na max 7 dni.
 5. Przystąpienie do udziału w Programie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień
 6. Wszystkie spotkania z trenerem personalny, dietetykiem, coachem odbędą się na terenie SPORT GO
 
 • 2
CZAS TRWANIA PROGMRAMU:
 1. Program SCOUT GO trwa przez 3 miesiące
 2. Pierwsza edycja rozpoczyna się od października i  trwa do grudnia'19
 3. Zakończenie i uroczyste podsumowanie wyników odbędzie się w grudniu w Scout Sport
 
 • 3.
PRZEBIEG PROGRAMU:
 1. Wywiad, analiza potrzeb oraz pomiary
Podczas pierwszego spotkania zostaną dokonane szczegółowe pomiary  (waga/ talia/ ramię / biodra / udo)  oraz analizę składu ciała a także określenie celu treningowego. Wspólnie z trenerem i coachem zostaniesz wprowadzony w program, który zbliży Cię do realizacji celu.
 1. Sesje z coachem fitnessowym
Co dwa tygodnie odbędą sie spotkanie grupowe, podczas którego coach omówi różne zagadnienia związane z motywacją wewnętrzną
 1. Weryfikacja postępów po 4 , 8 tygodniach
Kontrolne zebranie pomiarów, ewentualna korekta planu treningowego.
 1. Warsztaty dietetyczne
Każdy uczestnik weźmie udział w warsztatach z dietetykiem, który przeprowadzi konsultacje oraz nauczy zdrowych nawyków żywieniowych. Warsztaty odbędą się 3 razy podczas trwania programu SCOUT GO.
 1. Aktywność podczas zajęć grupowych.
Dodatkowo uczestnicy będą mogli zbierać pieczątki od instruktorów fitness za odbycie zajęć grupowych. Każdy uczestnik dostanie specjalną kartę, na której będzie gromadził pieczątki. Najbardzej aktywni uczestnicy dodatkowo zostaną nagrodzeni upominkami od SCOUT SPORT
 1. Podsumowanie wyników i omówienie indywidualnych osiągnięć po 12 tygodniach.
 
 • 4.
NAGRODY:
 1. Pakiet powitalny – ręcznik SCOUT
 2. Nagrody w trakcie trwania programu :
-    vouchery ( za sukcesy w trakcie miesiąca ) na dodatkowe atrakcje  SCOUT SPORT : kręgielnia , wrotkarnia. -   rabat na shake treningowy  -50%
 1. Nagrody na zakończenie programu
-           Nagroda specjalna  za spektakularny sukces  w trakcie programu Vocher o wartości 200 zł na kolację w Próżna Kaczka -           Rabat dla wszystkich uczestników SCOUT GO  przy zakupie następnego karnetu SCOUT PRO na okres 3 miesięcy – 20% .
 • 5.
CENA PAKIETU SCOUT GO : - 299 zł /m-c  - Podana cena dotyczy wykupienia pakietu na 3 miesiące. (Promocja do 16.09.19r ) - 399 zł/m-c  - Podana cena dotyczy wykupienia pakietu na 3 miesiące.
 • 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach www.sport.scout.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Uczestnicy programu będą wyrażali zgodę w formie oświadczenia woli, na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami), która będzie zamieszczona w treści formularza rejestrującego zgłoszenie udziału. Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia Programu Scout Go, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Konkursu mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator programu Scout Go. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w programie ..
 4. Osoby dokonujące zgłoszenia w programie Scout Go zgodnie z Regulaminem wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich danych przez Organizatora we wszystkich mediach, w szczególności w prasie, telewizji, Internecie. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w programie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie programu Scout Go